ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว อัญมณีล้ำค่าจากแดนดินเมืองน่าน จังหวัดที่อุดมไปด้วยอัญมณีล้ำค่าทางธรรมชาติหาไม่ได้ง่ายๆ และเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายคน