บทเพลง ” มนต์รักเวียงสา”

บทเพลง ” มนต์รักเวียงสา”

ผมได้เขียนไว้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.เวียงสา เนื้อหาสาระของบทเพลงเกี่ยวกับ เชิญชวนทุกๆท่านได้มาสัมผัส ม่านมนตราเสน่ห์น่านใต้ ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังมนต์เสน่ห์ วิถีแห่งเมืองสงบงาม ของชาวเวียงสา ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาวอัตลักษณ์ ที่งดงามในวันออกพรรษา เป็นแรงบันดาลใจ ดลจิตใจให้ผู้คนได้มาพบรักกัน ที่สำคัญคือ ได้มากราบพระพุทธรูปพระประธานปางยืนวัดบุญยืนพระอารามหลวง ได้มาชื่นชมสายน้ำน่าน สายน้ำว้า สายน้ำแห่งชีวิต ได้เรียนรู้วิถีชาติพันธุ์คนเวียงสา โดยเฉพาะชาวตองเหลือง(มลาบรี) ที่เลื่องลือไปทั่วโลก อิ่มเอมความสุขที่ได้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์รอยพระบาทแรก และลานข่วงเวียงสา
ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ได้นำบทเพลง ” มนต์รักเวียงสา” ได้นำไปเผยแพร่ ในสื่อต่างๆ รวมถึง สถานที่ราชการ ,ชุมชนและสถานศึกษา เพื่อจะได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว ได้มีแรงจูงใจมาเที่ยวเวียงสา สร้างเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น มีความประทับใจ ฝังใจที่ได้กลับมาเยือนเวียงสาอีกต่อไป ท่านสามารถนำไปขับร้อง หรือใช้ประกอบการแสดงต่างๆ ได้ด้วยความยินดียิ่งครับ

ด้วยความเคารพ
• ผู้แต่ง
คำร้อง-ทำนอง- ขับร้อง
โดย…อ.โทน ฅนขุนเขา

คลิกที่นี่เพื่อฟังเพลง มนต์รักเวียงสา