สถานที่ท่องเที่ยว

…….เสน่ห์น่าน…….
แดนอัศจรรย์….คือ คอกเสือเสาดินนาน้อย
ดอยเสมอดาว….คือ ผาหัวสิงห์
แอบชิงรัก….คือ ผาชู้
ดูทะเลหมอก….คือ ดอยวาว
แสนเหน็บหนาว……คือ ดอยภูคา
เดินเมื่อยล้า……คือ ดอยภูแว
ล่องแพ……คือ แก่งน้ำว้า
ถิ่นปลา…….คือ ปากนาย
ภูเขาเรียงราย ……คือ น้ำออกรู สันเจริญ
เผชิญความเร้าใจ……คือ แก่งหลวง
ดูดวงดาว……คือ ภูฟ้า
ไกลสุดหล้า…..คือ ชายแดนห้วยโก๋น
ขุนเขาสูงล้น……คือ ถ้ำเวียงแก
แลทิวสวย….คือ ขุนสถาน
เค็มตลอดกาล…คือ บ่อเกลือ
อยู่เหนือหุบเขา….คือ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
ตำนานคนป่า….คือ มลาบรี ห้วยหยวก
ทางเกวียนสะดวก….คือ ผาผึ้ง ภูกระดึงนาน้อย
สายน้ำหยดย้อย….คือ น้ำตกศิลาเพชร
หินงอกเป็นเกล็ด …..คือ ถ้ำหลวงสะเกิน
ดินแดนน่าสรรเสริญ…..คือ ภูพยัคฆ์
ผู้คนไม่รู้จัก……คือ ถ้ำผาแดงมณีพฤกษ์
ท่องลงน้ำลึก…….คือ ล่องเรือไม้สายน้ำน่าน
ชื่นชมสายธาร…..คือ เขื่อนหาดไร่สายน้ำว้า
ประติมากรรมล้ำค่า….คือ ถ้ำละโอ่ง
ขุนเขาคดโค้ง….คือ ห้วยลอย แม่สะนาน
ท่องเที่ยวตลอดกาล…..คือ น่านบ้านเรา
(วรรณกรรมฅนขุนเขา) พ็อคเก็ตบุคส์ ฅนขุนเขา
บทเพลงฅนขุนเขา
..บทเพลง..สู่ทางฝัน…
คนเดินทาง ผ่านชีวิต ห้วงขุนเขา
ผ่านลำเนา แมกไม้ สายธารกว้าง
ผ่านกลียวคลื่น ผืนหาดทราย สายลมเบา
ผ่านป่าเขา สายหมอก ดอกไม้บาน
มีชีวิต บนเส้นทางไกล ใจมุ่งมั่น
เดินบากบั่น เส้นทางกล้า ท้าขุนเขา
มีดวงดาว เเสงเดือน เป็นเพื่อนเรา
กีต้าร์เก่า เม้าส์ออร์แกน เเสนสุขใจ
มีเส้นทาง กับขอบฟ้า กล้าเป็นเพื่อน
มีดวงเดือน เเสงดาว พร่างพราวฟ้า
มีผองเพื่อน เสียงเพลง และกาลเวลา
นำชีวา พาสู่วัน ผู้ฝันไกล
มีท้องฟ้า เสรีภาพ เเละเสียงเพลง
ร่วมบรรเลง ชีวิตเข้ม เปรมหนักหนา
มีแสงแดด ดอกไม้ เเละศรัทธา
ร่วมฟันฝ่า สู่ทางฝัน วันของเรา

ตำนานฅนขุนเขา
….ชีวิตคู่กับการเดินทาง..ผมชื่นชอบอรรถรสในการแสวงหา ท่องเที่ยว ค้นพบในสิ่งที่ลี้ลับ..สิ่งอัศจรรย์พื้นที่ ที่ผู้คนไม่มีโอกาสสัมผัส.. ในเรื่องราวของชาติพันธุ์ชนเผ่า ทุกชนเผ่าของเมืองน่านและสื่อความหมายจากธรรมชาติ ที่ได้รังสรรค์ไว้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็น ขุนเขา แมกไม้ สายธาร เส้นทาง ภูผา ป่าใหญ่ เถื่อนถ้ำน้ำตก โกรกผา ป่าสวย สายหมอก ดอกไม้บาน..โดยเฉพาะในพื้นที่ของเมืองน่านบ้านเรา…ในกระแสของโลกโลกาภิวัตน์ที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใด
ปรากฎการณ์..ถวิลหาอดีต..ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โหยหาในสิ่งที่จะเหลือไว้เพียงรอยจำ
อดีตความทรงจำที่จะไม่หวลคืนได้กลับมาให้ยลได้อีกแล้ว ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า
ที่อยากจะเสพในรื่องราวเหล่านี้ ในเมืองน่านบ้านเรา ซึ่งมีมนต์ขลัง มนต์เสน่ห์ คุณค่าทั้งชื่นชมวัฒนธรรมและดึ่มด่ำธรรมชาติ …ผมได้บันทึกร่องรอยการเดินทางของชีวิต ทุกพื้นที่บ้านเกิดของผม 900 กว่าหมู่บ้านทั้งหมดของเมืองน่าน โดยเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่บนดอยในป่าเขาลึกไกลโพ้น
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามซอกหลืบแห่งขุนเขา ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตจริงของชาติพันธุ์น่าน ไม่ว่าจะเป็น ชาวไทยวน (พื้นเมือง) ไทลื้อ (ไตลื้อ) ไทยพวน (ลาวพวน) ไทยเขิน(ชาวขึน) ไทใหญ่(เงี้ยว) ม้ง เมี่ยน ลั๊วะ ถิ่น ขมุ เหาะ ก่อ ตองเหลือง(มลาบรี) ลาวหลวงพระบาง มูเซอ และ ชาวจีนอาศัยน่าน ในทุกหนแห่ง ซึ่งพวกเขาเหล่านั้น ถือว่าเป็นดอกไม้แห่งแผ่นดินน่าน ไว้ทุกสถานที่ และได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวเหล่านี้ บันทึกลงในสื่อต่างๆ จากการเดินทางของชีวิต..จนตกผลึก ผมได้เขียนวรรณกรรมในเรื่องดึ่มด่ำธรรมชาติของเมืองน่านเมืองแห่งขุนเขา เมืองเก่ามีชีวิต ไว้ดังนี้
อ.สุรนันทร์ ลิ้มมณี ( โทน ) ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มฅนขุนเขา ถักทอสายใยเพื่อชีวิต

น่านบ้านเราเมืองแดนดิน ถิ่นล้านนา นามว่าน่าน มีตำนาน เล่าขับขาน อย่างมากหลาย
ด้วยธรรมชาติ ที่งดงาม ดูมิคลาย ล้วนมากมาย ด้วยขุนเขา สุดเร้าใจ

เหนือไกลสุด สู่แดนดิน ถิ่นห้วยโก๋น ข้ามผ่านโพ้น ไปหงสา พาสดใส
คือเมืองลาว บ้านพี่น้อง ผองเพื่อนไทย สุดเร้าใจ ใกล้ชายแดน แคว้นล้านนา

เยือนดอยติ้ว ทิวเขาสูง มุ่งดอยวาว ตำนานดาว พราวไพร ที่ภูฟ้า
แวะสันเจริญ น้ำออกรู พรั่งพรูมา ขึ้นภูคา สูงเทียมฟ้า น่าเที่ยวชม

เที่ยวผาชู้ มีสายธงชาติ ยาวที่สุด ภาพสะดุด ผาหัวสิงห์ นิ่งสุขสม
เยือนคอกเสือ เสาดิน ถิ่นน่าชม คลายอารมณ์ ที่ขุนสถาน บ้านบนดอย

ขึ้นไปเยือน บ่อเกลือ เหนือหุบเขา เส้นทางเร้า ขึ้นภูแว แลทิวหอย
ไปขุนน่าน ผ่านดงไพร ไกลคนคอย สู่ทางดอย ภูพยัคฆ์ หลักชายแดน

เยือนบรรพชน นักสู้ คู่ขุนเขา แห่งลำเนา ผืนป่าใหญ่ ไกลสุดแสน
เล่ากล่าวขาน สู่ตำนาน ผ่านแร้นแค้น คือดินแดน ถิ่นคนกล้า มลาบรี

ชมพิพิธภัณฑ์ งาช้างดำ สิ่งล้ำค่า กราบบูชา วัดช้างค้ำ นำสุขขี
ชมภาพเขียน วัดภูมินทร์ ลายศิลป์ดี เป็นศักดิ์ศรี กราบธาตุแช่แห้ง เพิ่มแรงใจ

เยือนถิ่นปลา ที่ปากนาย สายน้ำน่าน ล่องสายธาร แก่งน้ำว้า ธาราใส
ลงแก่งหลวง น้ำไหลเชี่ยว ชื่นสุขใจ เดินดอยไกล ภูผาผึ้ง ทึ่งตลอดกาล

สู่สำนัก ครองชัย สหายยงค์ ผ่านขุนเขา คดโค้ง ลงแม่สะนาน
ชมถ้าละโอ่ง ประติมากรรม สุดอลังการ เป็นตำนาน แห่งเมืองน่าน ม่านไพลิน

คือแดนดิน ถิ่นสงบงาม นามฅนน่าน ร่วมขับขาน วัฒนธรรม เลิศล้ำศิลป์
ใจร้อยใจ รักษ์ธรรมชาติ ผืนแผ่นดิน ถนอมถิ่น เมืองน่าน บ้านของเรา

ชมรมท่องเที่ยวเวียงสา

จุดประสงค์
1. เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมแหล่งข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว และ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอเวียงสา และจังหวัดน่าน
2. เพื่อประสานเครือข่ายการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชนและส่วนราชการ
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อสรรสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเวียงสา และจังหวัดน่าน

วิสัยทัศน์
ชื่นชมวัฒนธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ สร้างสรรค์ศาสตร์ศิลป์ถิ่นเวียงสา

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางด้านชื่นชมวัฒนธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ ของอำเภอเวียงสาและจังหวัดน่าน
2. ประสานกลุ่มพันธมิตร ทางด้านการท่องเที่ยว
3. กิจกรรมนำความสุขด้านการท่องเที่ยว
4. เป็นแหล่งพบปะ เสวนา ข้อมูล การท่องเที่ยว

พันธกิจ
1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอเวียงสา และจังหวัดน่าน โดยสื่อต่างๆ
2. ประสานกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการ รถตู้ ออฟโรด แพยาง เรือไม้ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ททท. บริษัทนำเที่ยว ปราญ์ท้องถิ่น ฯลฯ
3. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม รองรับการท่องเที่ยว เช่น
– ถนนคนเดินกาดกองเหนือ (วางแผน อนาคต)
– ล่องเรือไม้สามสายน้ำ
– การแสดงผลงานของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านหรือกลุ่มชาติพันธุ์เวียงสา
– การแสดงผลงานของกลุ่มศิลปินจิตกร วาดภาพ
– การแสดงผลงานของกลุ่มนักเขียน
– การแสดงผลงานศิลปินกลุ่มเพื่อชีวิต
– กิจกรรมเดินป่า
– กิจกรรมล่องแพยาง
– กิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยาน
– กิจกรรมอาหารพื้นบ้าน
– กิจกรรมแสดงรูปภาพเก่าวิถีชุมชน ของสถานที่ท่องเที่ยวเวียงสา-น่าน และรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
รวมถึง ธรรมชาติ ต่างๆ
– ผลิตภัณฑ์งานแฮนเมดพื้นบ้านอำเภอเวียงสา
– จำหน่ายผลผลิตทางด้านการเกษตรชุมชน
– จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ฅนขุนเขา
– จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวอำเภอเวียงสา
4. เสวนา เรื่องการท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว อ.เวียงสา
– SWOT จุดอ่อนจุดแข็ง อ.เวียงสา
– บรรยายการท่องเที่ยวอำเภอเวียงสาทุกมิติ
อ. สุรนันทร์ ลิ้มมณี ประธานชมรมท่องเที่ยวเวียงสา