ทริป..”แดนฝันสวรรค์ปากลี” อ.นาหมื่น จ.น่าน

เป็นทริป UNSEEN ที่จัดขึ้นพิเศษ เฉพาะกิจทุกครั้ง สำหรับท่านที่โหยหา ต้องการเสพธรรมชาติ แสวงหาอรรถรสที่ท่านชื่นชอบในบรรยากาศเช่นนี้ ท่านจะได้สัมผัสความพิสุทธิ์ ดั่งสวรรค์บนสายน้ำน่านใต้แห่งนี้ รับความสุขอย่างอิ่มเอม สุดยอดที่สุด ไฮไล้ ของการท่องเที่ยวน่าน ครับ

2 วัน 1 คืน
จำนวน 16-20 คน
(จำนวนไม่ต่ำกว่า 16 คน และไม่เกิน 20 คน ด้วยข้อจำกัดบางประการ)

– ตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ เร้าใจ สุขใจกับการล่องเรือสำราญ พร้อมดนตรีสด และ ขับร้องเพลงคาราโอเกะบนเรือใหญ่
-ชมธรรมชาติที่งดงามของน้ำน่านใต้ ถือว่า เป็น ทะเลน่านใต้ ที่สุดยอดของการท่องเที่ยวน่าน บรรยากาศ วิถีประมง ภูเขา แมกไม้ สายธาร กว้างใหญ่ มองเห็นเวิ้งฟ้ากว้างไกลลิบสุดสายตา
-หมู่บ้านประมงปากนาย ชมวิถีชาวประมงเรือนแพปากนาย
-ชมวีถีการเดินทางด้วยรถยนต์บนแพโป๊ะ จากปากนาย ไป อ.น้ำปาด
-กราบอุโบสถ กลางสายน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย
– ชมภูผาแดง ภูผาหินสีแดง แหล่งที่อยู่อาศัยของ ฝูงปลานาชนิดอย่างชุกชุม
– ชมการทำประมง ยกยอ ตลอดสายน้ำน่านไม่น้อยกว่า 500 หลัง
-สามแยกปากลี เวิ้งน้ำกว้างไกล เป็นศูนย์รวมจุดนัดพบของ ชาวประมงน้ำน่านใต้ ห้วยเลิศ ปากลี ปากนาย
-ชม/ ซื้อ สินค้า เซเว่นท์น้ำ แพตามุด
-ไหว้ศาลเจ้าอุ้ย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประมง ที่มากราบไหว้ ขอพร ปกปักรักษา
-หมู่บ้านประมงปากลี แวะเยือนลุงโต๋ ผู้ที่ได้รับฉายาว่า วีรบุรุษสีน้ำคราม และพี่อ้วน ผู้ที่ได้รับฉายา วีรบุรุษสวาทน้ำ
-ตำนานเกาะปู่ทื้อ
-ห้วยผาเวียง
-ห้วยนกขุนทอง-แพน้องนุช- ชมการทำประมงเลี้ยงปลาในกระชัง -การทำปลาร้า
-ปากห้วยเลิศ แหล่งปูก่ำ
-เกาะหัวใจ(เกาะพระ)
-ปากห้วยต้า ชมผาหินซ้อน(ผาซ้อน)
– ชมหมู่บ้านที่ไม่มีเส้นทางรถจักรยานยนต์-รถยนต์ ใช้เส้นทางน้ำได้เพียงอย่างเดียว
– ชมวิถี หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้ไฟปั่น ไฟเปิดเวลา 18.00 น. ปิดไฟปั่น 23.00 น.
-บ้านห้วยต้า-นั่งรถอีแต๊ก ชม วัดโบราณ กราบพระที่วัดห้วยต้า
-ชมโรงเรียนห้วยต้า
-นั่งรถอีแต๊กชมสวนผลไม้ นานาชนิด เยอะมากที่สุด ชมสวนทุเรียน รางสาด ลองกอง ฯลฯ เส้นทางคันทรี่ย์
-ชมฝูงควายบ้านห้วยต้า
-นอนพักเรือนแพหรูห้วยต้า บนสายน้ำทะเลน่านใต้ เรือนแพ
-กลางคืน ชมวิถีการยกยอ
-นั่งเรือ เก็บภาพสวย งดงามที่ห้วยต้า และเก็บภาพสวยๆบนเรือนแพ กลางสายน้ำ ไว้เป็นที่ระลึก
-รับประทานอาหารประเภทปลา เมนูสุดอร่อย

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

07.00น.พบกันที่ ฅนขุนเขารีสอร์ท อ.เวียงสา น่าน
07.30น. ออกเดินทางโดยรถตู้วีไอพี ไป อ.นาน้อย
08.00น ถึงนาน้อย เดินทางต่อไปยัง อ.นาหมื่น
08.30น.ถึง อ.นาหมื่น เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านประมงปากนาย
09.30 น.ถึงหมู่บ้านชาวประมงปากนาย ชมวิถีชาวประมง ที่ปากนาย โดยการยกยอ
เก็บสัมภาระ สิ่งของ กระเป๋า อาหาร น้ำดื่ม เครื่องดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ ขึ้นเรือใหญ่
ฟังคำแนะนำ จากไกดิ์ มัคคุเทศก์ ให้นักท่องเที่ยวทุกคน ปฏิบัติตามคำชี้แนะ เพื่อความปลอดภัย ใส่เสื้อชูชีพ การปฏิบัติตนในการนั่งเรือ แล้วเดินทางต่อด้วยเรือใหญ่ ฟังการบรรยาย การสื่อความหมายวิถี และธรรมชาติ จากไกดิ์ พร้อมขับกล่อม เสียงเพลง ขับร้องเพลงคาราโอเกะ บนเรือใหญ่ บนเรือมีห้องน้ำ เดินทาง ล่องลอยไปตามสายน้ำน่านใต้ ที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ ระยะทางประมาณ ร่วม 200 กม.ชมความงดงามของธรรมชาติสายน้ำที่กว้างใหญ่ ชมความพิสุท ของทะเลน่านใต้
10.30 น. เดินทางไปกราบพระขอพร และกราบขอพร พระเจ้าโต และอุโบสถ กลางน้ำ แห่งเดียวในประเทศที่ปากนาย
10.50น.เดินทางต่อไปยัง ผาแดง ชมวิถี การทำการประมงยกยอ จำนวนมากมายของสายน้ำน่านใต้ สองฟากฝั่งที่งดงาม แวะถ่ายรูปเก็บภาพธรรมชาติ และ บรรยากาศบนสายน้ำลึก
11.30 น.เดินทางต่อไปยัง สามแยกปากลี จุดนัดพบศูนย์รวม ชาวประมงคนห้วยเลิศ – คนปากนาย -คนท่าปลา
เลี้ยวขวาสามแยกปลาลี เดินทางต่อไปยังแพลุงโต๋ อีกประมาณ 15 กม.ไปคารวะ ผู้ที่ได้รับฉายาว่า วีรบุรุษสีน้ำคราม ท่านทำอาชีพประมง น้ำลีใต้ มาประมาณ 45ปี / แวะทักทายพี่อ้วน ผู้ได้รับฉายาว่า สวาทน้ำ หมายถึง คนที่ดำน้ำได้ลึกที่สุด
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ ขับร้องเพลง คาราโอเกะ อย่างสนุกสนาน ตามอัธยาศัย ชมธรรมชาติที่งดงาม ความสมบูรณ์ของผืนป่า สองฟากฝั่งที่งดงาม ชมฝูงนก ฝูงปลา สัตว์ป่า ป่าไม้ ภูเขา บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ป่า สัตว์บก ที่ชุกชุมของน่านใต้ เป็นสถานที่ ที่มี ระดับเสียง เดสิเบล ต่ำที่สุดของเมืองไทย สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้เต็มปอด แวะ คาราวะ วีรบุรุษสีน้ำคราม (ลุงโต๋)ที่แพลุงโต๋ ปากลี น้ำน่านใต้
13.00น.เดินทางต่อไปยังเซเว่นน้ำ แพตามุด และรับฟังเรื่องราว ตำนานเกาะปู่ทื้อ

14.00น. เดินทางต่อไปยังห้วยผาเวียง แพน้องนุช ชมการทำปลาร้า การเลี้ยงปลาในกระชัง ปลาสังฆวาส และปลาเนื้ออ่อน
14.30 เดินทางต่อไปยังห้วยนกขุนทอง
14.50น. แวะถ่ายรูปเกาะหัวใจ (เกาะพระ) กับทัศนียภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงาม สายน้ำกว้างไกลสุดสายตา บรรยากาศสดชื่น รับสายลมเย็นตลอดเส้นทาง

15.00 เดินทางต่อไปยังบ้านห้วยต้า เส้นทางน้ำ เวิ้งน้ำกว้างไกลสุดสายตา อีกประมาณ 50กม.
16.00น.ถึงบ้านห้วยต้า ชุมชนสงบงามร่มรื่นด้วยต้นผลไม้นานาชนิด มากมาย
จากนั้นนั่งรถอีแต๊ก เที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยต้า ชมสวนผลไม้ ทุกชนิด บ้านห้วยต้า สวนทุเรียน บ้านห้วยต้า เป็นหมู่บ้านที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ด้วยรถต่างๆทุกชนิดเข้าไปในหมู่บ้านได้ นอกจากเส้นทางน้ำ นั่งเรือไปบ้านถึงบ้านห้วยต้าได้เพียงอย่างเดียว
17.00 กราบพระขอพรวัดโบราณ วัดห้วยต้า เยือนโรงเรียนบ้านห้วยต้า
18.00น.นั่งรถอีแต๊ก กลับมารับประทานอาหารเย็นที่เรือนแพห้วยต้า อิ่มเอมกับบรรยากาศกลางสายน้ำ
พักผ่อนชมวิวทิวทัศน์บนสายน้ำน่าน ที่เอ่อล้นมาจากหน้าเขื่อนสิริกิต ตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น.จิบกาแฟแลสายน้ำ รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม และอาหารประเภทปลาต่างๆ บนเรือนแพ
08.00น.เดินทางกลับ ด้วยเรือใหญ่ บนเรือใหญ่มีคาราโอเกะ ขับกล่อม ขับร้องเพลงที่ทุกท่านชื่นชอบบนเรือ อย่างสนุกสนาน
12.00น.มาถึงท่าเรือหมู่บ้านชาวประมงปากนาย บริเวณที่รถตู้จอดรออยู่ที่ท่าเรือ ปากนาย
13.00น.รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารปากนาย อาหารประเภทปลา
14.00น.เดินทางกลับ มาที่ อ.นาหมื่น แวะนมัสการกราบพระแก้ว วัดบ่อแก้ว อ.นาหมื่น
14.30 น. เดินทางกลับ อ.เวียงสา
17.00 ถึง อ.เวียงสา แวะพักคลายเหนื่อย ที่ ฅนขุนเขารีสอร์ท ดื่มน้ำเย็นชะโลมใจ และกลับไปชมบรรยากาศเก่าๆที่บ้านของท่านเช่นเดิม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ
กำหนดการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานณ์

อัตราค่าบริการ”
จำนวนตั้งแต่ 16-20 คน เท่านั้น
• ท่านละ 4500 บาท
(ถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกว่านี้ ราคาจะคิดเพิ่มขึ้นอีก)
(อาหาร 4 มื้อ)

1.รวมค่าที่พัก เรือนแพหรู
2.รวมค่าเรือใหญ่ รวมค่าคาราโอเกะบนเรือ
3.รวมค่าอาหาร 4 มื้อ
– มื้อกลางวัน บนเรือ
-มื้อเย็น มื้อพิเศษบนเรือนแพ
-มื้อเช้า ที่เรือนแพ
-มื้อกลางวัน(วันที่2)ร้านอาหารเรือนแพปากนาย ทานอาหารประเภทปลา
4.รวมค่ารถตู้วีไอพี พร้อมน้ำมัน และพนักงานขับรถ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
6.ค่ามัคคุเทศก์/ไกด์

ติดต่อ..ฅนขุนเขา
(อ.โทน ฅนขุนเขา)
ประธานการท่องเที่ยวน่านใต้

• เฟสบุคส์ // ฅนขุนเขา ถักทอสายใยเพื่อชีวิต
• เฟสบุคส์ // ท่องเที่ยวน่าน

• เพจ // ฅนขุนเขารีสอร์ท
• เพจ // ท่องเที่ยวน่าน
ฅนขุนเขา

ที่อยู่
” ฅนขุนเขาทัวร์ ”
ฅนขุนเขารีสอร์ท
เลขที่ 269 หมู่ 3 ถนนเจ้าฟ้า
ต.กลางเวียง
อ.เวียงสา จ.น่าน
55110

หลักฐานใบอนุญาต

1.ฅนขุนเขา ทัวร์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 23 / 03384
2.ใบอนุญาตมัคคุเทศก์
เลขที่ 1 – 007592
3.บัตรนำเที่ยว
เลขที่ 2401288 / 2562
4.ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรม
ทะเบียนเลขที่ 167
ใบอนุญาตเลขที่ 32 / 2561

///////////////////////////////////////

ใบอนุญาตเดินทาง เส้นทางน้ำ
– ใบทะเบียนเรือไทย ชื่อ กุมภีทอง
เลขทะเบียน 561500018
– นายท้ายเรือกลดำน้ำ ชั้นสอง นายเศวต วงษ์ชัย
เลขที่ 1.5-60-004 แบบ บ.103
-ทะเบียนคนใช้ควบคุมเครื่องจักรเรือยนต์
เลขที่ 1.5-59-051
-ทะเบียนเครือข่ายอาสาวาวี
เลขที่ พร.2611 / 2558

นายสุรนันทร์ ลิ้มมณี
( อ.โทน ฅนขุนเขา)
โทร. 061-1135115
โทร. 088-4071740

WWW.KHONKHUNKHAO.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *